Moltuplast

Ekkert plast, ekkert ves 😉

Varan okkar

MoltuPlast ehf framleiðir vistvænt rúlluplast sem brotnar niður eftir eitt til eitt og hálft ár, þannig er hægt að minnka mengun í landbúnaði og finna þar með betri og umhverfisvænni leið til þess að taka skref í áttina að umhverfisvænum búskap. MoltuPlast er tilvalið fyrir bændur sem vilja minnka kolefnisspor sem fylgir þeirra landbúnaði og viljum við hjá MoltuPlast ehf reyna okkar allra besta til þess að koma til móts við bændur sem vilja eiga viðskipti við okkur. Ekkert plast, ekkert ves er það ekki eitthvað sem við viljum á plánetuna okkar, ef þú hefur áhuga á að eiga viðskipti við okkur endilega hafðu samband við okkur í gegnum tölvupóstfangið okkar moltuplast.ehf@gmail.com. 

Stefnur

Umhverfisstefna

Við hjá MoltuPlast ehf stefnum að því að hafa framleiðsluna okkar eins umhverfisvæna og hægt er. Rúlluplastið verður framleitt með eins umhverfisvænum vörum og vélum eins og hægt er. Plasttegundin sem við viljum nota í framleiðsluna okkar heitir Oxo, það tekur eitt til eitt og hálft ár að brotna niður og þess vegna finnst okkur það besti kosturinn til framleiðslunnar á rúlluplastinu okkar. Varan verður framleidd hér á landi með bæði umhverfisvænum tækjum og munum við líka gæta þess að enginn börn verði látin vinna hjá MoltuPlast ehf og allt starfsfólk fær sanngjörn laun, með því getum við séð fyrir okkur að fá FairTrade merkið á vöruna okkar. Við sjáum fyrir okkur að kolefnisjafna allan flutning sem verður á vegum fyrirtækisins og einnig verður hægt að endurvinna allar umbúðir sem við munum framleiða. 

Jafnréttisstefna

Við hjá Moltuplast ehf höfum jafnrétti ofarlega í huga og viljum gæta að því að öllum líði vel í fyrirtækinu okkar með því móti að gæta vel að jafnrétti hjá starfsfólki þegar kemur að launun og öðru slíku. Við viljum einnig huga að því að kynjahlutfall starfsfólks í fyrirtækinu sé jafnt og að allir fá tæki færi til þess að sækja um vinnu hjá okkur. Við viljum sérstaklega hlúa að því að það sé tækifæri fyrir alla þjóðfélagshópa að koma og eiga viðskipti hjá fyrirtækinu okkar. Viðskiptavinir okkar geta komið á staðinn og verslað hjá okkur þar er til dæmis aðgengi fyrir fatlaða, blinda og heyrnalausa. 

Um okkur

Við hjá MoltuPlast ehf erum ungir athafnamenn sem hafa mikla ástríðu fyrir fyrirtækinu okkar og leggjum mikinn metnað í framleiðslu á vörunni okkar. 

Markús Smári Björgvinsson er einn af meðstjórnendum fyrirtækisins. Hann er 15 ára og býr undir Eyjafjöllunum. Áhugamál Markúsar eru að veiða með fjölskyldunni og fara í ferðalög. Markús vildi stofna þetta fyrirtæki vegna þess hann vildi gera heiminn að betri stað.  

Emil Snær Skarphéðinsson er einn af meðstjórnendum fyrirtækisins. Hann er 15 ára og býr í Austur-Landeyjum. Áhugamál hans eru fótbolti, handbolti, vera í góðra vinahópi. Emil vildi stofna þetta fyrirtæki vegna þess að honum fannst óumhverfisvænt að sjá rúlluplast á girðingunum í sveitunum. 

Steinunn Lilja Guðnadóttir er formaður stjórnar fyrirtækisins. Hún er 15 ára og býr í Vestur-Landeyjum. Áhugamálin hennar eru hestamennska, fótbolti, matargerð  og eyða tíma með vinum og fjölskyldu. Steinunn vildi stofna þetta fyrirtæki vegna þess að hún vildi stuðla af því að búskapur væri umhverfisvænni heldur en hann er í dag. 

Ólafía Ragnheiður Þórðardóttir er einn af meðstjórnendum fyrirtækisins. Hún er 16 ára og býr á Hvolsvelli. Áhugamál hennar eru íþróttir, baka og að vera með fjölskyldu og vinum. Ólafía vildi stofna þetta fyrirtæki vegna þess að hún hefur mikinn áhuga á umhverfismálum og fannst leiðinlegt að vita af því hvað rúlluplast mengar mikið. 

Hafðu samband

Hægt er að nálgast vöruna með því að koma á Efri Hól þar sem verður opið 10:00 – 16:00 alla virka daga. Einnig er hægt að hafa samband við okkur í gegnum tölvupóstinn moltuplast.ehf@gmail.com, á Instagram-inu okkar moltuplast_ehf eða á Facebook síðunni okkar undir nafninu MoltuPlast ehf 


CompostPlastic inc

No plastic, no prob 😉

The Product

CompstPlastic produce biodegradable plastic for hay bales that will turn into compost after a year to a year and a half, thus it is possible to reduce pollution in agriculture and thereby find a better and more eco-friendly way to take a step towards eco-friendly farming CompstPlastic is ideal for farmers who want to reduce the carbon footprint of their agriculture and we at CompostPlastic inc want to try our very best in order to accommodate farmers who want to do business with us. No plastic, no prob isn’t that something we want on our planet, if you are interested in doing business with us please contact us through our email address moltuplast.ehf@gmail.com.   

Environmental policy 

We at CompstPlastic inc aim to make our production as eco-friendly as possible. The roll plastic will be produced with as environmentally friendly products and machines as possible. The type of plastic we want to use in our production is called Oxo, it takes one to one and a half years to break down and that is why we think it is the best choice for the production of our roll plastic. The product will be produced in this country with both environmentally friendly equipment and we will also make sure that no children will be made to work at CompostPlastic inc and that all staff will receive a fair salary, with that we can envisage getting the FairTrade label on our product. We envisage carbon neutralizing all transport that will be carried out by the company and it will also be possible to recycle all packaging that we will produce.  

Equality policy

We at CompostPlastic inc have equality very much in mind and want to make sure that everyone feels good in our company by taking good care of equality among employees when it comes to pay and other such things. We also want to ensure that the gender ratio of the company’s staff is equal and that everyone has the opportunity to apply for a job with us. We especially want to ensure that there is an opportunity for all social groups to come and do business with our company. Our customers can come to the place and shop with us, there is, for example, access for the disabled, blind and deaf. 

About us 

We at CompostPlastic inc are young entrepreneurs who have a great passion for our company and take great pride in the production of our product.  

Markús Smári Björgvinsson is one of the co-directors of the company. He is 15 years old and lives under Eyjafjöllin. Markús’ hobbies are fishing with his family and traveling. Markús wanted to start this company because he wanted to make the world a better place. 

Emil Snær Skarphéðinsson is one of the co-directors. He is 15 years old and lives in East Iceland. His hobbies are football, handball, being in a good friend group. Emil wanted to start this company because he thought it wasn’t eco-friendly to see plastic from the hay bales on the fences around farms. 

Steinunn Lilja Guðnadóttir is the chairman of the company’s board. She is 15 years old and lives in Vestur-Landeyjar. Her hobbies are horseback riding, soccer, cooking, and spending time with friends and family. Steinunn wanted to start this company because she wanted to contribute to farming being more environmentally friendly than it is today.

Ólafía Ragnheiður Þórðardóttir is one of the co-directors of the company. She is 16 years old and lives in Hvolsvöllur. Her hobbies are sports, baking and spending time with family and friends. Ólafía wanted to start this company because she is very interested in environmental issues and found it sad to know how much the plastic from the hay bales pollute. 

Be in touch 

 
You can access the product by coming to Efri Hóll, where it will be open from 10:00 am to 4:00 pm every weekday. You can also contact us through our email address moltuplast.ehf@gmail.com, on our Instagram moltuplast_ehf or on our Facebook page under the name MoltuPlast ehf.