Nemendafélag

Nemendafélag Hvolsskóla starfar samkvæmt 10. grein laga um grunnskóla frá 12. júní 2008. Þar stendur:

Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess. Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.
Nemendafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð skv. 2. mgr. 8. gr.

https://www.althingi.is/lagas/148c/2008091.html

Kosning í Nemendafélag Hvolsskóla fór fram í skólanum að hausti 2018.

Í stjórn skólaárið 2018-2019 eiga sæti:

Í stjórn eiga sæti:
Freyja Benónýsdóttir, formaður
Oddur Helgi Ólafsson og Þorsteinn Ragnar Guðnason, varaformenn.
Oddný Benónýsdóttir fulltrúi 10. bekkjar.
Arnar Högni Arnarsson og Eva María Þrastardóttir fulltrúar 9. bekkjar. Anna María Bjarnadóttir og Heiðar Óli Jónsson fulltrúar 8. bekkjar.
Jónas Bergmann Magnússon vinnur með Nemendafélaginu.