Nemendafélag

Nemendafélag Hvolsskóla starfar samkvæmt 10. grein laga um grunnskóla frá 12. júní 2008. Þar stendur:

Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess. Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.
Nemendafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð skv. 2. mgr. 8. gr.

https://www.althingi.is/lagas/148c/2008091.html

Kosning í Nemendafélag Hvolsskóla fór fram í skólanum að hausti 2021.

Í stjórn skólaárið 2021-2022 eiga sæti:

Í stjórn eiga sæti:
Sara Jóhanna Geirsdóttir Waage, formaður
Heimir Árni Erlendsson, varaformaður.
Sigurþór Árni Helgason, fulltrúi 10. bekkjar.
Elín Kristín Ellertsdóttir og Valur Ágústsson, fulltrúar 9. bekkjar.
Pawel Broniszewski og Björg Friðrikdsdóttir, fulltrúar 8. bekkjar.
Guðjón Ingi Guðlaugsson og Jórunn Edda Antonsdóttir, fulltrúar 7. bekkjar.
Guri Hilstad Ólason vinnur með Nemendafélaginu.